Εκπαίδευση επιστημόνων από το εξωτερικό στην Κύπρο

Θερινό Σχολείο από το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Θερινό Σχολείο με θέμα την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων Βιοπληροφορικής στην Ιατρική που διοργάνωσε η Έδρα Βιοπληροφορικής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), με τη συμμετοχή εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων από σημαντικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Το Θερινό Σχολείο τελούσε υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου COST OpenMultiMed CA15120, στο οποίο συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Κύπρου η Έδρα Βιοπληροφορικής του ΙΝΓΚ. Το Σχολείο έλαβε επιπλέον οικονομική υποστήριξη από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Απευθύνθηκε κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και καθηγητές στα πρώτα στάδια της εξέλιξής τους. Σε 19 από αυτούς που προέρχονταν από το εξωτερικό δόθηκαν υποτροφίες για τα έξοδα μετάβασης και φιλοξενίας στην Κύπρο. Από το εξωτερικό συμμετείχαν διδάσκοντες από το University College of London, το Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences, και το Northeastern University's Center for Complex Network Research (CCNR) and Center of Cancer Systems Biology (CCSB) at the Dana–Farber Cancer Institute Harvard University. Από την Κύπρο εκπροσωπήθηκε το Πανεπιστήμιο Κύπρου και φυσικά το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου και η Σχολή Μοριακής Ιατρικής του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Σχολείου διεξήχθη για πρώτη φορά και ο Διαγωνισμός NetAthlon 2018 που αφορούσε στην κατασκευή, την οπτικοποίηση και την ερμηνεία δικτύων στο πεδίο της βιοϊατρικής έρευνας και εφαρμογών. Τα σχόλια που ελήφθησαν από την αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας ήταν πάρα πολύ θετικά και εξασφάλισαν την δυνατότητα επαναχρηματοδότησης του επόμενου Θερινού Σχολείου στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου για την επόμενη χρονιά. 


Λευκωσία, 5 Ιουλίου 2018

Related Articles
winner