Ανοικτή πρόσβαση στα επιστημονικά δεδομένα από το ΙΝΓΚ

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), πάντα πρωτοπόρο σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, υιοθετεί την πολιτική για τη ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά άρθρα και δεδομένα. Σχετική απόφαση λήφθηκε από το  Επιστημονικό Συμβούλιο του ΙΝΓΚ, το οποίο έχει επικυρώσει την πολιτική στην τελευταία του συνεδρία. 

Η πολιτική του ΙΝΓΚ για την ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά άρθρα και δεδομένα είναι εναρμονισμένη με την ισχύουσα Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στην Επιστημονική Πληροφόρηση στην Κυπριακή Δημοκρατία και τις τρέχουσες πρόνοιες και καλές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πολιτική αυτή έχει ως στόχο την άμεση διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και δεδομένων στον ευρύτερο επιστημονικό κύκλο ώστε να επισπεύδεται η έρευνα και η καινοτομία χωρίς τους φραγμούς προσβασιμότητας σε ερευνητικά αποτελέσματα και συμπεράσματα.


Λευκωσία, 7 Αυγούστου 2018

Related Articles
winner