Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΙΝΓΚ και EMRI της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν

Στις 6 Δεκεμβρίου 2016, ο Καθ. Λεωνίδας Φυλακτού, Γενικός Εκτελεστικό Ιατρικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου επισκέφθηκε την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν με σκοπό την υπογραφή συμφωνίας με το Endocrinology and Metabolism Research Institute (EMRI).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου – Endocrinology and Metabolism  Research Institute (EMRI) της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν 

 

Στις 6 Δεκεμβρίου 2016, ο Καθ. Λεωνίδας Φυλακτού, Γενικός Εκτελεστικό Ιατρικός Διευθυντής του  Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου επισκέφθηκε την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν με σκοπό την υπογραφή συμφωνίας με το Endocrinology and Metabolism Research Institute (EMRI). Η συμφωνία προνοεί τη συνεργασία των δύο Ινστιτούτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως της γονιδιωματικής, πρωτεομικής και μεταβολομικής, για την παροχή υπηρεσιών, έρευνας και εκπαίδευσης. Ο Καθ. Φυλακτού καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του, φιλοξενήθηκε από τον Υφυπουργό Ιατρικής Εκπαίδευσης και Διευθυντή του Ινστιτούτου EMRI, Καθ. Bagher Larijani. 

 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του Καθ. Φυλακτού στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί, πέραν από το Ινστιτούτο EMRI με το οποίο  υπογράφηκε η συμφωνία, και άλλα κέντρα και ινστιτούτα παρόμοιων δραστηριοτήτων με το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, όπου και συζητήθηκαν οι ευκαιρίες δημιουργίας αντίστοιχων συμφωνιών. 

 

Ο Καθ. Λεωνίδας Φυλακτού δήλωσε εντυπωσιασμένος τόσο με το πάθος και το ζήλος των επιστημόνων όσο και με τις δραστηριότητες των Ινστιτούτων που επισκέφθηκε, και προσδοκεί σε περισσότερες συνεργασίες, σε όλα τα επίπεδα, ενώ παράλληλα έχει αρχίσει η υλοποίηση της εν λόγω υπογεγραμμένης συμφωνίας με συγκεκριμένα προγράμματα. 

 
 

12 Δεκεμβρίου 2016

Λευκωσία

 
Other News
winner

NEWS